Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GYARNA Planering

Skapad 2020-10-01 09:21 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Gymnasiearbete
Planering av Gymnasiearbete i Hållbart samhällsbyggande 20-21

Innehåll

Planering GA HÅLHÅB0 2020-2021.



Vecka 



39 & 40 F 25/9 & Ti 29/9 eftermiddagar GA-tid

 

42 M 12/10 Inlämning Projektplan

 

51 On 16/12. Ett utkast på inledningskapitlet skall finnas.

Kapitlet ”Teoretisk bakgrund” klart i resultatdelen.

 

2-7 Rapportskrivning.

6 & 7 F 12/2 & To 18/2 eftermiddagar GA-tid

Första inlämning senast vecka 7.

9-13 Uppdaterade inlämningar.

14 Sista inlämning av rapport onsdag 31/3.

 

April Opposition under april-maj.

Maj Helt färdig rapport klar vecka 19, onsdag 12 maj.

 

Matriser

Gyar
Kunskapskravsmatris Gymnasiearbete på Naturvetenskapsprogrammet

E
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området.
Eleven är högskoleförberedd
Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.
Eleven har genomfört en skriftlig rapport med alla dess moment.
Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska.
Eleven har skrivit en kort sammanfattning på engelska
Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.
Eleven har genomfört ett oppositionsseminarium.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: