Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Grund: Reading 20/21

Skapad 2020-10-01 09:32 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under läsåret 2020/2021 kommer du att jobba med läsförståelse på olika sätt. Här kommer du hitta information och resultaten för de uppgifterna.

Innehåll

Reading Comprehension (Läsförståelse)

English

In the curriculum it says that you need to be able to understand different sorts of texts in English. To be able to do this it is necessary that you know many words, have reading strategies, a good flow of reading and also understand some grammar. 

Svenska

I läroplanen står det att du ska kunna förstå olika typer av texter på engelska. För att kunna göra det krävs att du kan många ord, har lässtrategier, har gott läsflyt och även kunna förstå en del grammatik. 

To know more about reading comprehension you can watch this clip in English.

För att veta mer om läsförståelse så kan du se detta klipp på engelska. 

Preliminär tidsram och examinationsform

Den här delen kommer att uppdateras under läsåret. Du kommer ha olika typer av läsförståelseprov samt läsa böcker och andra texter under hela året. Olika uppgifter i läsförståelse kommer att läggas in under den här planeringen så du kan se dina resultat och få feedback på det du gjort. Du kommer också kunna få en del tips om vad du kan jobba med för att utvecklas mer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: