Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska grund: Listening 20/21

Skapad 2020-10-01 09:33 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under läsåret 2020/2021 kommer du att jobba med listening (=hörförståelse) på olika sätt. Här kommer du hitta information och resultaten för de uppgifterna.

Innehåll

Listening Comprehension (hörförståelse)

 

In English

In the curriculum, it says that you need to be able to:

- understand spoken English from different media

- understand different accents

- understand instructions and descriptions

- understand conversations, dialogues, and interviews

- understand information, discussions, and argumentation with different purposes, for example, news

- use strategies to understand spoken English, for example, to adapt your listening to form, content and purpose

 

In Swedish

I läroplanen står det att du ska kunna:

- förstå talad engelska och texter från olika medier

- förstå olika dialekter

- förstå muntliga instruktioner och beskrivningar

- förstå olika former av samtal, dialoger och intervjuer

- förstå muntlig information, diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter

- använda strategier för att förstå talat språk, till exempel att anpassa lyssnande efter form, innehåll och syfte

 

How to improve your English listening

Hur du ska utveckla din hörförståelse i engelska

Preliminär tidsram och examinationsform

Den här delen kommer att uppdateras under läsåret. Du kommer ha olika typer av hörförståelseprov samt kolla på filmer och lyssna på ljudklipp under hela året. Olika uppgifter i hörförståelse kommer att läggas in under den här planeringen så du kan se dina resultat och få feedback på det du gjort. Du kommer också kunna få en del tips om vad du kan jobba med för att utvecklas mer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: