Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1

Skapad 2020-10-01 10:01 i Klämmestorpsskolan Mjölby
Grundskola 1 Matematik
I denna planering kan du som vårdnadshavare ta del av vilka mål vi arbetar mot i årskurs 1 samt hur vi arbetar för att nå målen.

Innehåll

Målet med undervisningen

 • Kunna forma siffrorna 0-9 på rätt sätt
 • Kunna räkna till 100
 • kunna ordningstal 1-10
 • Kunna koppla ihop antal och siffra upp till 20
 • Kunna och förstå tallinjen upp till 20
 • Kunna förstå och använda begreppen/tecknen + - och = ≠
 • Kunna alla talkamrater och dela upp tal
 • Kunna addera och subtrahera 0-20
 • Kunna hälften och dubbelt, udda/jämnt, fler/färre
 • Kunna rita och berätta räknesagor/problemlösningar
 • Kunna räkna med pengar
 • Kunna hel- och halvtimmar på klockan
 • Förstå en- och tiotal
 • Kunna göra färdigt ett mönster, symmetri och kopiera
 • Kunna mäta längder i centimeter med linjal
 • Träna på att addera och subtrahera med jämna tiotal upp till 100
 • Kunna de geometriska figurerna: cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
 • Kunna lösa matteproblem
 • Kunna utföra enkel digital och analog programmering.

Så här ska vi arbeta under läsåret

 • Vi laborerar med konkret material för att få en god taluppfattning.
 • Vi spelar olika mattespel.
 • Vi räknar och laborerar med konkret material.
 • Vi arbetar i matteböckerna.
 • Vi löser vardagsmatematiska problem.
 • Vi jobbar med problemlösning/räknehändelser på olika sätt.
 • Vi lär oss olika matematiska tankestrategier.
 • Vi arbetar med matematik på våra chromebooks.

Det här ska bedömas

Målen bedöms kontinuerligt i undervisningssituationer under läsåret. 
Vi använder även olika bedömningsstöd i matematik:

 • Förstå och använda tal del 1 (september)
 • Bedömningsstöd muntligt - Skolverket (december)
 • Bedömningsstöd muntligt och skriftligt - Skolverket (maj)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: