Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egna fjärilar

Skapad 2020-10-01 09:40 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Samarbeta och samspela med varandra genom att skapa egna fjärilar.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen är kreativa och har intresse för att skapa och konstruera med olika material, såsom rita, måla, bygga osv. 

Flera barn har frågat efter att "pyssla".  

De har behov av att få mer erfarenheter av att samarbeta och samspela med varandra, såsom att diskutera med och lyssna till varandras olika åsikter, respektera varandra. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Att barnen ska få mer erfarenheter av att samarbeta och samspela med varandra, att lyssna till varandra. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Barnen får sitta i mindre grupper och skapa egna fjärilar av bla. papper, piprensare och klädnypor. De får själva rita och konstruera sin egna fjäril. Tillsammans diskuterar vi hur en fjäril ser ut, hur vi ska skapa dem, de får lyssna på varandra olika tankar och sedan när de skapat sina fjärilar får de berätta och visa upp sin den för varandra. Det är viktigt att låta barnen får kommunicera med varandra, att de inte pratar i mun på varandra, det vill säga att de lyssnar och respekterar varandras olika åsikter. Därefter får barnen vara delaktiga i dokumentationen, genom att rösta var de ska hänga, på avdelningen eller i trapphuset?  

Material: Papper, pennor, målarfärg, penslar, tuschpennor, piprensare i olika färger, lim, ögon. 

Miljö: Sitta i ett av rummen på avdelningen, avskilt från övriga barngruppen barngruppen. 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: