Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2020-10-01 09:41 i Klämmestorpsskolan Mjölby
Läsa och skriva i år 1
Grundskola 1 Svenska
I denna planering kan du som vårdnadshavare ta del av vilka mål vi arbetar mot i årskurs ett samt hur vi arbetar för att nå målen.

Innehåll

Målet med undervisningen

Bokstavskännedom (bokstävernas namn, ljud och form).

Forma stora och små bokstäverna på rätt sätt.

Känna igen ordbilder som vi arbetat med.

Skriva enkla meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.

Läsa och förstå enkla meningar.

Berätta inför en liten grupp.

Lyssna när andra berättar. 

Samtala om texter vid högläsning och koppla innehållet till egna erfarenheter.

 

Så här ska vi arbeta under läsåret

Träna bokstavskännedom.  

Träna på sambandet mellan ljud och bokstav.

Träna på vår handstil (bland annat genom finmotorikträning). 

Träna på att skriva ord och meningar för hand samt på dator. 

Träna på lässtrategier (ordbilder, ljuda, ta hjälp av bilder).

Träna på ordförståelse (vad orden betyder). 

Träna på språkets struktur (stor/liten bokstav, mellanrum och punkt).

Träna på att berätta om vardagsnära saker för klasskamrater. 

Träna på att lyssna när någon annan berättar.

 

Det här ska bedömas

Målen bedöms kontinuerligt i undervisningssituationer under läsåret.

Vi använder även olika bedömningsstöd i svenska;

-Bokstavskännedom - Skolverket (augusti)

-Bedömningsstöd A, läsning och skrivning - Skolverket (december)

-Läsförståelse DLS (april)

-Lexplore, läsförståelse på dator där ögonrörelser registreras (maj)

-Uppföljning bedömningsstöd A (juni)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: