Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrument eller sång 1

Skapad 2020-10-01 09:44 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Musik
I kursen Instrument eller sång 1 behandlas grundläggande färdigheter inom valt instrument eller i sång.

Innehåll

 • Sång

Under de första två terminerna fokuserar vi på att sjunga mycket. Vi tränar upp rösten genom olika tekniska övningar med fokus på andning, stöd eller placering, och vi arbetar fram en personlig repertoar med genrebredd. Fokus läggs även vid notläsning, och vi jobbar med olika a vista- och gehörsövningar. 

Sista terminen lägger vi mer fokus kring röstvård och röstfysiologi, samt går igenom olika rösttekniker och arbetsmiljö vid musikutövning. 

Bedömning sker formativt och främst praktiskt under våra kurstillfällen, och vi kommer även ha olika uppspel och konserter. 

Piano

Under de första två terminerna fokuserar vi på att spela mycket. Vi tränar upp fingersättning och anslag, samt övar på dynamik och tempo. Vi arbetar med flera olika musikstycken och låtar för att bygga upp en personlig repertoar med genrebredd. Fokus läggs även vid notläsning och gehörsövningar. 

Sista terminen lägger vi mer fokus kring improvisation och musikskapande. Vi går även igenom instrumentets konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård samt arbetsmiljö vid musikutövning. 

Bedömning sker formativt och främst praktiskt under våra kurstillfällen, och vi kommer även ha olika uppspel och konserter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Spel eller sång efter noter och på gehör.
  Mus  -
 • Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form.
  Mus  -
 • Grundläggande repertoar för det egna instrumentet.
  Mus  -
 • Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder.
  Mus  -
 • Instruments konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård, alternativt grundläggande röstfysiologi och röstvård och metoder för detta.
  Mus  -
 • Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av program och medverkande, scennärvaro.
  Mus  -
 • Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel ergonomi, hörselvård och elsäkerhet vid instrumentalspel eller sång.
  Mus  -

Matriser

Mus
Instrument eller sång 1 - MUSINS01S

E
C
A
Notläsning och gehör
Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med viss säkerhet. Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat.
Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med viss säkerhet. Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat.
Eleven spelar eller sjunger, avkodar a prima vista och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med säkerhet. Eleven uppfattar med säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med gott resultat.
Diskussion och genrekunskap
Eleven diskuterar och redogör översiktligt för grundläggande stildrag i någon musikstil, med enkla resonemang.
Eleven diskuterar och redogör utförligt för grundläggande stildrag i några musikstilar och hur de kan påverka interpretationen, med välgrundade resonemang.
Eleven diskuterar och redogör utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och hur de kan påverka interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang.
Repertoar
Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck.
Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck.
Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett personligt uttryck.
Ansvar och övning
Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar någon strategi för musikalisk instudering och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar flera strategier för musikalisk instudering, utarbetar egna strategier, upptäcker och analyserar speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar såväl efter lärarens instruktioner i sitt eget övande som med egna övningar.
Instrumentvård
Eleven redogör översiktligt för grundläggande delar av instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt för grundläggande röstfysiologi och röstvård.
Eleven redogör utförligt för delar av instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård.
Framförande
Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför undervisande lärare.
Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför undervisande lärare och andra elever.
Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i öppna, offentliga sammanhang.
Arbetsmiljö och hörselvård
Eleven redogör översiktligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador.
Eleven redogör utförligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: