Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete- Kompis

Skapad 2020-10-01 09:45 i Förskolan Skutan Mönsterås kommun
Värdegrundsarbete på en inskolningsavdelning.
Förskola
Vi arbetar aktivt med att alla ska bli respekterade för den de är samt skapa arbetsro och trygghet i gruppen, stärka självkänsla och självförtroende.

Innehåll

     

Var är vi?

Vi upplever att barnen behöver hjälp att sätta ord på sina egna och andras känslor. 

 

 

    

Vart ska vi?

* Vi vill skapa en gruppkänsla där alla känner sig trygga och trivs på förskolan och vågar säga nej eller STOP när man inte vill.

* Utveckla barnens förståelse för empati gentemot varandra.

* Att bli sedd och lyssnad på.

 

Varför ska vi?

Genom att känna sig trygg på förskolan möjliggör vi ett lustfyllt lärande och en meningsfull vardag. Trygghet och gruppskänlsa ger förutsättningar för att vi ska kunna arbeta mot målen i ”Normer och värden” i lpfö18. 


   

 

Hur gör vi?

Vi pedagoger strävar efter att vara bra förebilder som grund för ett gemensamt värdegrundsarbete. Vi pedagoger vägleder barnen vid konflikthantering, visa respekt, hjälpa varandra, visa hänsyn, och att lyssna på varandra. 

Exempel på aktiviteter:

• Tittar och diskuterar med barnen utifrån kompis filmer på ur-play

• Vi pedagoger och barn spelar små situations scener tillsammans 

• Vi leker sammarbets lekar

• Säga ”stopp” till kompisar istället för fysisk konflikt

• Problemlösning ”hur gör vi nu?”

* Vi läser böcker om värdegrunden och diskuterar budskapet i boken.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: