👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 1

Skapad 2020-10-01 10:03 i Ugglums skola 5-9 Partille
En Pedagogisk planering i ämnet bild för åk1. Att möta bild som ett skolämne.
Grundskola 1 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Bild, introduktion och grunderna.

Elevgrupp

år 1

Tid/tidsperiod

Fortlöpande under hela år 1.

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Mål/ Delmål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:

 • Skapa med olika material och från olika givna förutsättningar.
 • Klippa ut olika former.
 • Hantera olika material som tex vattenfärger, färgpennor, pastellkritor, pärlor och naturmaterial. 
 • Ta hand om bildens material, tvätta penslar, namna teckningar, lägga saker på rätt plats. 

Detta skall vi göra i skolan:

Vi skall prova och experimentera med olika tekniker och material. 
Vi skall måla till sagor och vi skall teckna efter instruktion. 
Vi skall öva på att klippa och hålla ordning.
Vi skall prova på att göra konstverk på olika sätt tex med gips, saltdeg, pinnar och annat vi kan hitta. 
Vi ska skapa tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3