👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Satsdelar åk 7 Ht 20

Skapad 2020-10-01 10:05 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Ett arbete där vi lär oss mer om hur du kan få ett säkrare och mer varierat språk.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Ett arbete där vi lär oss hur vi kan få ett säkrare och mer varierat språk genom att lära oss de olika satsdelarna.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med samt syfte med arbetet

Syftet med arbetet är att få en större insikt i grammatiska strukturer. Detta för att tal och skrift ska bli så korrekt och varierat som möjligt.

Vi kommer att arbeta med satser och meningar samt de vanligaste satsdelarna genom att ha gemensamma genomgångar och genom eget arbete. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

 

Varför ska du lära dig mer om grammatik?

Du kan ju skriva och läsa svenska. Varför ska du då lära dig mer om hur språket är uppbyggt?

Skriver och säger du alltid rätt på de/dem, han/honom och hon/henne? Sätter du skriftligt alltid ut kommatecken på rätt ställe? Skriver du alltid fullständiga meningar på rätt sätt? Har du alltid ett varierat språk? Om svaret är nej, då behöver du definitivt lära dig mer. Det är dock inte bara inom det svenska språket som du kan bli bättre. På köpet kan du som läser tyska ha stor hjälp av att kunna mer om t.ex. huvud- och bisatser. Men även inom engelskan är det förstås bra att kunna skillnaden på t.ex. he/him, they/them. Så de flesta har faktiskt nytta av att lära sig mer!

 

Detta kommer att bedömas

Bedömningen kommer att ske både genom att du visar att du förstår när vi diskuterar hur en mening är uppbyggd (som satser och att de i sin tur består av satsdelar) samt på tester. Testet bedöms utifrån matrisen nedan. Du har ändå stor nytta av att fördjupa dig lite extra inom detta område, eftersom det kan gynna dig, både då du arbetar med det svenska språket och med andra språk.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
    Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Satsdelar

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Satsdelar
Du kan ta ut satsdelarna subjekt och predikat med säkerhet och till viss del även objekt.
Du kan med viss säkerhet ta ut samtliga satsdelar.
Du kan med säkerhet ta ut samtliga satsdelar och förstår hur de hänger samman.