Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2020-10-01 10:05 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-Zack.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska arbeta med återberättande texter. Vi ska lära oss hur återberättande texter är uppbyggda, vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att öva tillsammans genom att planera och skriva en återberättande text. Du kommer att få visa dina färdigheter när du på egen hand planerar och skriver en egen återberättande text.

Innehåll

Återberättande text

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till

 • Förförståelse: Vi samtalar om gemensamma upplevelser och gör tidslinjer, tankekartor eller tecknade serier för att strukturera händelser.
 • Steg 1: Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en återberättande text, med inledning (vem, var, när, varför) och kronologiskt återgivna händelser samt textbindning med hjälp av varierade sambandsord.
 • Steg 2: Vi arbetar med de språkliga drag som används i en återberättande text, som personliga pronomen, attribut, verb i preteritum och substantiv i singular och plural.
 • Steg 3: Vi bedömer tre återberättande texter utifrån vad vi lärt oss. Var och en planerar en återberättande text och berättar den sedan muntligt för en kamrat som ger respons. Läraren ger också stöd till de elever som behöver extra hjälp.
 • Steg 4: Var och en planerar och skriver på egen hand en återberättande text om dagen i Hammarskog.

 

Hur ska du få visa sina förmågor

Du får visa dina förmågor i en individuellt skriven text.

Uppgifter

 • Du ska nu skriva rent din återberättande text och förbättra den.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Kunskapkrav svenska åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Sv SvA
Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: