👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktiva demokratiska aktörer

Skapad 2020-10-01 10:19 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Att bearbeta, analysera och diskutera hur olika faktorer påverkar individer och grupper i det demokratiska samhället. Vidare är syftet att eleven ska utveckla sin självständighet i arbetet och utveckla det vetenskapliga arbetssättet.

Innehåll

Innehåll

Tid: Vecka 35-43

 

Syfte: Att bearbeta, analysera och diskutera hur olika faktorer påverkar individer och grupper i det demokratiska samhället.

 

Vidare är syftet att eleven ska utveckla sin självständighet i arbetet och utveckla det vetenskapliga arbetssättet.

 

Nyckelbegrepp: demokrati, aktör, norm, värdering, åsikt, genus, klass, etnicitet, kultur, individ, grupp, ledarskap, status, statsskick, media


Examination: Kamratdialog v 40 och presentation med diskussion vecka 42-43

 

Planering

Se Classroom.

 

 

Matriser

Hum
Aktiva demokratiska aktörer

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för delar [...] inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt enkla samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven redogör utförligt för delar [...] inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar [...] inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Analyserar och diskuterar
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet några frågor inom kunskapsområdet.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet.
Använder begrepp och teori
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
Källor
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor.
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor.
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor.
Presentation
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som till viss del är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av någon relevant uttrycks- och presentationsform.
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som i huvudsak är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av några relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Eleven presenterar med säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som är väl anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av flera relevanta uttrycks- och presentationsformer.