Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal - Bryggan Bas, Kap 2

Skapad 2020-10-01 10:11 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Du ska bekanta dig med begreppen bråkform och decimalform och hur man kan skriva från den ena till det andra.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under nästkommande veckor ska vi arbeta och fördjupa oss i ämnesområdet :Bråk och decimaltal. Vi ska nu träna på hur vi byter mellan olika former, decimal ,bråk och blandad form.

Innehåll

Boken som vi använder heter:

Matte Direkt, Bryggan Bas

Bryggan Bas är skriven med ett tydligt och elevnära språk och sammanfattar det centrala innehållet i matematik till och med åk 6. Bryggan Bas innehåller följande kapitel: Tal och räknesätt, Bråk , decimaltal, Procent och sannolikhet, Mätning och enheter, Geometri, Statistik och Algebra och samband

Kapitel 2:

Kapitelinnehåll:

 • vad ett bråk är
 • skriva bråk i bråkform och blandad form
 • jämföra och storleksordna bråk
 • beräkna andelen
 • uttryck andeler i bråkform och decimalform
 • storleksordna decimaltal
 • Multiplikation och division med 10, 100 och 1000
 • räkna med decimaltal
 • avrunda decimaltal

Begrepp

bråk

bråkform

blandad form

täljare 

nämnare

andel

tiondelar

hundradelar

decimalform

decimal

decimaltal

 

 

 

Planering/uppföljning

Ersätt tabellen nedan med din egen preliminära tidsram:

 

 

1.     Bråk och decimaltal

Del av en hel

Mer än en hel

Del av antal

Skriva bråk på olika sätt

Jämföra och storleksorna bråk

Beräkna delen, tiondelar

Tiondelar på tallinjen

Hundradelar

Hundradelar på tallinjen

Decimaltal

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Division med 10, 100 och 1000

Avrunda decimaltal

Addition med decimaltal

Subtraktion med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Division med decimaltal

Repetitionsuppgifter

Test

Prov

Kap 1

Tal och räknesätt

Kap 2

Bråk och decimaltal

Kap 3

Procent och sannolikhet

Kap 4

Mätning och enheter

Kap 5

Geometri

 

Kap 6

Statistik

Kap 7

Algebra och samband

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift i Bråk och decimaltal, Bryggan Bas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
MATgr

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang. Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang. Du använder dem på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat. Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat. Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat. Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: