👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering & den hållbara utveckling i förskolan

Skapad 2020-10-01 10:18 i Pilgården Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi på Pilgårdens förskola har beslutat att fokusera på digitalisering och den hållbara utvecklingen. Detta för att kunna ge våra barn en förståelse för hur människan påverkar naturen och miljön, samt hur miljön påverkar oss. Digitaliseringen i vårat samhälle går framåt och vi vill introducera digitaliseringen på ett lärorikt och inspirerande sätt.

Innehåll

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,


Barnen ska få ta del av vårat digitaliserings projekt genom att få möjligheten att utforska, reflektera, kommunicera och dokumentera tillsammans med sina pedagoger kring sina funderingar. Barnen ska få fördjupa sig i miljöns påverkan på människan och människans påverkan på miljön. Vi kommer prata om källsortering, återvinning samt dess process. Vi kommer gå igenom de positiva och negativa aspekterna av ett digitalt samhälle ur samhällsperspektiv.


Syftet med detta projekt är att skapa en medvetenhet hos barnen kring hur vi kan påverka oss själva, varandra och miljön.
Barnen kommer även att få en större inblock i människokroppen och dess funktioner.


Undervisningen kommer genomföras i våra utflykter till skogen, i det vardagliga arbetet där vi källsorterar vårat material, vi kommer använda oss av digitalisering i form av spela in videoklipp, fotografering, förstoringsglas, dokumentera, lek, samt ta del av pedagogiska videoklipp gällande bl.a. återvinning.


Genom våran dokumentationsvägg på avdelningen kommer vi tillsammans med barnen reflektera över undervisningen. Barnen kommer få ta del av att sätta upp aktiviteter som genomförs. Då dokumentationen sitter synlig, kan vi prata med barnen, påminna och föra en dialog kring genomförda aktiviteter. Vi kommer även låta barnen ta del av de videoklipp vi dokumenterar tillsammans.

Undervisningen skall vara för alla barnen på förskolan. Detta ska bli ett naturligt inslag i förskolans verksamhet


Samtliga pedagoger på förskolan är delaktiga i genomförande, dokumentation och undervisningen.

Målet är att skapa vetskap kring den digitaliserade världen som vi lever i och som barnen växer upp med.
Målet är även att barnen ska få en framtidstro på att vi som människor har makten att påverkar våran vardag. Vi vill att alla barnen ska få möjlighet att se sig själva som en del av den hållbara utvecklingen.

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18