👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering mall Gläntanskolan åk 1-3

Skapad 2020-10-01 10:21 i Gläntanskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola F – 9
Skriv något kortfattat om arbetsområdet som väcker elevernas nyfikenhet! Under rubriken "Om planeringen" här nedanför lägger du till de ämnen som hör till arbetsområdet.

Innehåll

Här skriver du arbetsområdets namn

Här skriver du en inledande kort text kring vad arbetsområdet ska handla om.
Skriv så att eleven förstår, gärna på ett "lockande och inspirerande sätt".

Ex: "Under kommande period kommer vi att arbeta med...."

Detta kommer bedömas

Här skriver du vilka förmågor eller kunskaper som kommer att bedömas utifrån vänsterspalten i Gläntanmatriserna. Du ska även hänvisa till någon av ämnesmatriserna Gläntan 1-3.

Ex: Vi kommer att bedöma din förmåga att....genom att du....

Ex: Vi kommer att bedöma dina kunskaper om....genom att du....

Bedömning görs i matrisen Gläntan 1-3......

 

Målet med undervisningen

Här skriver du det syfte/de syften som gäller för arbetsområdet/ämnet.
Konkretisera syftet och skriv på ett sätt så eleven tydligt förstår. 
Tänk på att du även kan utgå från kap 1 och 2 i Lgr11.
Här kopplar du "syftesmålen" och de aktuella kunskapskraven. 

Ex: Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga/dina kunskaper....

 

Viktiga begrepp i arbetsområdet

Här skriver du viktiga begrepp som ni kommer att arbeta med inom arbetsområdet.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Här skriver du vad undervisningen konkret ska innehålla, VAD ni kommer att arbeta med för fakta och förmågor.
Skriv på ett sätt så eleven förstår.
Här kopplar du till det centrala innehållet i de ämnen som ingår i arbetsområdet.

 

Hur?

Här beskriver du HUR ni kommer att arbeta. HUR kommer ni att arbeta differentierat utifrån t.ex tempo, nivå, omfång, metod, intresse? Utgå ifrån din elevgrupps behov.

Tempo       t.ex samma uppgifter men möjlighet att hinna olika långt, olika typer av uppgifter/textversioner
Nivå           t.ex uppgifter med olika svårighetsgrad, stödstrukturer så att alla kan delta
Omfång     t.ex alla lär sig samma bas, några lär sig mer (fördjupning)
Metod       t.ex läsa/lyssna, skriver med penna/dator/tal, digitala lärverktyg/böcker,
                  lära sig genom samtal, egen reflektion, grupparbete eller i lärpar, möjlighet att lära sig på ett varierat sätt.
Intresse    t.ex alla är delaktiga i samma kunskapsområde men får olika ingångar beroende på intresse,
                  välja aktiviteter för fördjupning eller träning utifrån intressen.