👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - matematik, algoritmer addition med minnessiffra.

Skapad 2020-10-01 10:22 i Veta skola Mjölby
Grundskola F – 3 Matematik
Det här arbetsområdet handlar om skriftliga räknemetoder (algoritmer/uppställningar) i addition med växling/minnessiffra.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet är att du ska kunna lära dig att använda algoritmer med växling/minnessiffra som räknemetod.

 

Så här ska vi arbeta

Under ca tre veckor ska du arbeta med skriftlig räknemetod algoritmer med minnessiffra, siffrornas värde och position i talen - positionssystemet (hundratal, tiotal, ental).

Genom:

 • gemensamma genomgångar där du får vara med och visa, fråga och klura tillsammans med klasskompisarna.
 • mattegnugga 5 - min/mattepass - färdighetsträning.
 • matteboken kommer du att träna så att du kan visa dina kunskaper och färdigheter.

 

 

 

 

Det här ska bedömas

Du kommer att få visa dina kunskaper , hur du placerar minnessiffror och hur du växlar i en algoritm. Du kommer att får visa det både muntligt vid genomgångar och skriftligt under dessa tre veckor samt genom diagnos i matteboken i slutet av arbetsperioden.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3