Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-jord

Skapad 2020-10-01 10:23 i Västra Harg skola Mjölby
Arbetsområde: NTA - jord
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
I temat Jord studerar eleverna vanliga beståndsdelar i jorden, hur dessa bildas i naturen och vilka egenskaper de har. Temat är indelat i tre ämnesområden – “Komposten”, “Jordens beståndsdelar” och “Sambandet mellan jord och växters tillväxt” ( https://ntaskolutveckling.nu/teman/jord/ )

Innehåll

Syftet med undervisningen/ Det långsiktiga målet

Eleverna ska utveckla kunskaper om
 biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
 och naturen. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både
 systematiska undersökningar och olika typer av källor. 

Målet med arbetsområdet är/ Det betyder för eleven:

 • Du vet vad jord består av och hur man känner igenom olika slags jord.
 • Du vet hur man gör en kompost och vad som händer där.
 • Du förstår att kunskap om jord är viktig för oss människor och djur.
 • Du kan lyssna på andra med respekt och berätta vad du själv tycker.
 • Du utför enkla systematiska observationer och experiment och kan jämföra förutsägelser med resultat.

  

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • beskriver vad man kan hitta i jorden och vad som kännetecknar olika jordsorter.
 • beskriver vad som händer i en kompost. 
 • förstår och kan förklara varför det är bra för oss människor att veta vad jorden består av.
 • utför enkla undersökningar och observationer kring ämnet jord.
 • kan jämföra dina egna resultat med andras.
 • dokumenterar dina undersökningar och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 

 • Göra en kompost med maskar
 • Undersöka olika jordprover, lyssna, känna, titta, lukta
 • Odla växter i olika jordmåner och i plaströr
 • Undersöka hur olika jordmåner reagerar med vatten
 • Utföra undersökningar/observationer med förutsägelser och resultat

Dokumentation

 • NTA-elevblad, illustrationer, förutsägelser och resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: