👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2020-10-01 10:34 i Klämmestorpsskolan Mjölby
Planering i musik för år 2
Grundskola 1 Musik
Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik!

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen i åk 1 är att:

 • sjunga sånger tillsammans som hör ihop med olika årstider och traditioner.
 • genomföra sång- och danslekar.
 • använda rytmer och rörelser.
 • uppleva musik genom att lyssna och prata om tankar, känslor och bilder.
 • spela något rytminstrument.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta mot målen i musik genom att:

 • sjunga sånger tillsammans som hör ihop med årstider och traditioner, till exempel sånger från vår svenska barnviseskatt, månadsvisor, några vanliga psalmer, nationalsången samt några engelska sånger. Vi kommer även att sjunga sånger kopplade till Astrid Lindgrens böcker/filmer.
 • använda rösten som instrument för att sjunga på olika sätt vad gäller rytm, klang och dynamik, till exempel som operasångare, bebisar, vara arga och så vidare. 
 • sjunga växelsång.
 • klappa olika klappramsor.
 • röra oss till musik på olika sätt.  
 • lyssna på olika slags musik och prata om begreppen dur och moll.
 • lyssna på / måla till musik och samtala om tankar och känslor.
 • spela något rytminstrument tillsammans med andra.

Det här ska bedömas

Under arbetets gång kommer vi att bedöma din förmåga att:

 • delta aktivt när vi sjunger tillsammans.
 • klappa rytmer / spela något rytminstrument  
 • lyssna aktivt till musik och kunna berätta om tankar och känslor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3