👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP La famille + La ville FR8 HT20

Skapad 2020-10-01 10:46 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde lär vi oss 1) Att beskriva personers utseende, vad de gillar att göra samt yrken. 2) Att ge och förstå väganvisningar i en stad. Även platser i staden samt olika typer av affärer.

Innehåll

Mål

Arbetsområdet innefattar att lära sig olika platser, byggnader, affärer som finns i en stad. Du ska även lära dig hur man kan beskriva vägen för någon. Du ska kunna följa en väganvisning på franska. 

Arbetets innehåll

 • Namn på olika platser, byggnader och affärer i staden
 • Att följa väganvisningar, att förklara vägen för någon
 • Er-verb i alla former i presens (repetition)
 • Verbet "aller" i alla former

Arbetssätt

Vi följer materialet À plus 7 / kap 6 Drôle de famille och kap 12 Je suis perdue

Redovisningsform

Du gör en självutvärdering (évaluation) när vi är klara. Du får visa vad du lärt dig genom läxförhör samt ett mindre test. Muntligt ska du kunna förstå och förklara vägen samt beskriva olika ställen som finns i en stad.

Kunskapskrav

 • Uttrycka sig i tal
 • Förstå tal och skrift
 • Formulera sig i skrift (grammatiska moment, kapiteltest)

Reflektion

 • Hur tycker du att du har arbetat med detta tema?
 • Vad har du lärt dig och vad kommer du ihåg?
 • Vad var lätt, vad var svårt?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Visad kunskap Franska M2 - vt 16

LÄS- och HÖRFÖRSTÅELSE

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Lyssna och förstå
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Läsa och förstå
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Visa förståelse
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i talat språk på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.

SKRIVA

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Skriftlig interaktion
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation när du skriver till andra.

TALA OCH SAMTALA

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Formulera sig i muntlig interaktion/ Samtala
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra. Du anpassar dig också på något sätt till dem som lyssnar, till budskapet och till situationen.