👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap, klimat och namngeografi

Skapad 2020-10-01 10:38 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Har du koll på världens länder? Vet du vad världens näst högsta berg eller längsta flod heter? Vad utgår en GPS ifrån? Varför har vi olika klimat? Hur påverkar klimatet människornas levnadsvillkor? Ja nu är det äntligen dags att gräva ner sig i geografins förunderliga värld.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att använda geografiska källor/kartor och din kunskap om världsdelarnas namngeografi. Du ska även få utveckla din förmåga att analysera hur människans sätt att leva påverkar livet och klimatet på jorden.

 

Mål

Målsättningen är att du ska bli säkrare på att använda kartan och att lära dig mer inom namngeografi. Du ska även lära dig vilka olika klimatzoner det finns, vad som skiljer dem åt och hur dessa olika klimatzoner kan påverka människornas levnadsvillkor. Vi kommer dessutom lära oss om orsaker till klimatförändringar och vad konsekvenserna blir av dessa.

Arbetsgång

Vi kommer att starta med kartkunskap och blanda genomgångar med diskussioner och enskilda uppgifter. Du ska då få chansen att lära dig att använda en karta och se hur den är uppbyggd med t ex breddgrad och längdgrad. Du kommer att få träna på världsdelarnas namngeografi. Vi kommer ha genomgångar för jordens olika klimatzoner och deras typiska drag och kännetecken som vi blandar med uppgifter. Arbetet kommer att innehålla genomgångar, filmer, diskussioner, enskilda- och gruppuppgifter. Uppgifterna handlar om klimatzoner där du ska få skriva fakta om varje klimatzon samt en uppgift om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringen.  

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i ett prov i namngeografi samt i ett prov om klimatzonerna och klimatförändringar.

 

Det här ska du kunna:

 • världsdelarnas namngeografi
 • kunna hitta olika typer av information i kartboken
 • kunna hitta en plats med hjälp av breddgrad, längdgrad och väderstreck
 • veta varför vi har olika klimatzoner
 • veta vilka klimatzoner jorden är indelad i
 • vad som kännetecknar klimatzonerna (klimat, väder, växtlighet och djurliv)
 • känna till orsaker och konsekvenser av klimatförändringar

Uppgifter

 • Namngeografi

 • Begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Kartkunskap, klimat och lite namngeografi

Rubrik 1

E
C
A
Ord och begrepp
Eleven kan använda ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Olika klimatzoner
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Klimatförändringar
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa och konsekvenserna för människa och miljö.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa och konsekvenserna för människa och miljö.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa och konsekvenserna för människa och miljö.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.