👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP AP7: Chapitre 1-4 HT20

Skapad 2020-10-01 10:38 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
En planering som följer läromedlet À plus
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Soyez les bienvenus! Välkomna till franska! I det här temat lär vi oss att hälsa på varandra, presentera oss, räkna samt prata om skolan och sommarlovet. Vi lär oss också några länder och språk på franska.

Innehåll

Chapitre 1-4

Du lär dig att:

 • säga hej och fråga hur någon mår
 • presentera dig
 • prata om skolan och sommarlovet
 • månader och datum
 • klassrumsuttryck
 • saker i klassrummet
 • skolämnen
 • räkna 0-69
 • vad några länder och språk heter på franska
 • verben être och avoir
 • bestämd artikel: le, la, les
 • lite realia kring fransktalande länder

Kom ihåg att det är viktigt att träna flera gånger utanför skolan. Hellre ofta och korta stunder än en lång stund dagen innan. Vi kommer att återkomma till studietekniker lite då och då. På Liber online som tillhör boken kan du alltid lyssna, träna på ord, göra övningar osv. Vi kommer att ha läxa en gång i veckan för att befästa dina kunskaper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris franska 7-9

På väg mot E
E
C
A
RECEPTION
LYSSNA
Du är på väg att förstå det viktigaste...
Du förstår det viktigaste (av det vi har gått igenom) om man talar tydligt och långsamt.
Du förstår det mesta och några detaljer (av det vi har gått igenom) om man talar tydligt och långsamt.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer (av det vi har gått igenom) om man talar tydligt och långsamt.
Reception
LÄSA
Du är på väg att förstå det viktigaste...
Du förstår det viktigaste (av det vi har gått igenom) i enkla texter
Du förstår det mesta och några detaljer (av det vi har gått igenom) i enkla texter
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer (av det vi har gått igenom) i enkla texter .
PRODUKTION OCH INTERAKTION
TALA OCH SAMTALA
Du är på väg att kunna uttrycka dig...
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du talar. Du kan svara på enkla frågor och göra dig förstådd. Du kan bearbeta och göra vissa förbättringar i dina muntliga framställningar.
Du kan uttrycka dig ganska bra, tydligt och med meningar som hör samman när du talar. Du kan svara på och ställa enkla frågor. Du kan bearbeta och förbättra dina muntliga framställningar.
Du kan uttrycka dig tydligt med sammanhängande meningar när du talar. Du kan samtala om det vi har gått igenom. Du bearbetar, gör förbättringar och lär Dig nya ord för muntliga framställningar.
PRODUKTION OCH INTERAKTION
SKRIVA (och CHAT)
Du är på väg att kunna uttrycka dig...
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver. Du kan svara på enkla frågor och göra dig förstådd i skrift. Du kan bearbeta och göra vissa förbättringar i dina texter och presentationer.
Du kan uttrycka dig ganska bra, tydligt och med meningar som hör samman när du skriver. Du kan svara på och ställa enkla frågor i skrift. Du kan bearbeta och förbättra dina texter och presentationer.
Du kan uttrycka dig tydligt med sammanhängande meningar när du skriver. Du förstår budskap och kan följa instruktioner med gott resultat. Du bearbetar och gör enkla förbättringar av dina egna texter och presentationer.
REFLEKTION
Du är på väg att skaffa dig en bild av den fransktalande världen...
Du har lärt dig om språket och något om de fransktalande länderna och kan jämföra med dina egna erfarenheter.
Du har lärt dig om språket och en del om de fransktalande länderna och kan jämföra med dina egna erfarenheter.
Du har lärt dig om språket, kulturen och hur det är i de fransktalande länderna och kan jämföra med dina egna erfarenheter.

På väg mot E
E
C
A