Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Affärsjuridik Associationsrätt, avtalsrätt och krediträtt

Skapad 2020-10-01 11:04 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Juridik
Undervisning i ämnet affärsjuridik syftar till att du ska utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet.

Innehåll

 

Examinationen behandlar följande centrala innehåll:

Associationsrätt: företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna. (Kapitel 2)

Avtalsrätt: företagsavtal och deras rättsverkan. (Kapitel 3)

Kredit- och panträtt (Kapitel 4)

Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Undervisningen i ämnet juridik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande inom ämnets mål

Kunskaper om centrala rättsområden.

Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.

Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.

Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler.

Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

 

 

Matriser

Jur
Affärsjuridik Associationsrätt, avtalsrätt och krediträtt

Ämnets mål

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om centrala rättsområden.
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör företag.
Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör företag.
Eleven beskriver utförligt affärsjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dessa med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dessa med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven beskriver utförligt affärsjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Ny aspekt
Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler.
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika affärsjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika affärsjuridiska områden och löser dessa med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika affärsjuridiska områden och löser dessa med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Ny aspekt
Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel
Eleven beskriver översiktligt affärsjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt affärsjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat affärsjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: