👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva texter

Skapad 2020-10-01 11:20 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
För att kunna skriva olika texter, krävs kunskap om vad som skiljer en text från en annan. När du lär dig att använda strukturen för en viss text, vad som gör just den texten speciell, utvecklar du din förmåga att göra dig förstådd. Detta är ett viktigt mål i skolan. För att kunna få syn på vad som gör en viss sorts text speciell, vad som skiljer den från en annan texttyp, så plockar vi först tillsammans ner en text i små delar. Detta kallas för att analysera. Vi gör detta för att ta reda på vilka delar vi ska använda när vi själva ska skriva. Att lära sig analysera för olika syften är ett av skolans mål. Vi kommer att upptäcka hur en viss sorts text är anpassad för att fungera på ett visst sätt. Samtidigt kommer vi att lära oss mer om hur språket är uppbyggt, hur meningar och olika satser fungerar. Att du lär dig om språk är ett viktigt mål.

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Hur olika texter är uppbyggda och innehåller
 • Ex, Återberättande text, faktatext, instruktion, artikel, argumenterande text och berättande text
 • Syftet med de olika texterna
 • Kombinera texter med bild och annan estetisk uttrycksform

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Läs olika slags texter
 • Skriva texter, både enskilt och i tillsammans
 • Diskussioner och samtal

Bedömning

 • Kan skriva olika slags texter
 • Har en tydlig struktur och tydligt innehåll i texterna
 • Använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • Kombinera text och estetiska uttryck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6