👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler

Skapad 2020-10-01 11:49 i Murgårdsskolan Sandviken
Lagar och regler.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få läsa om vilka lagar och regler det finns i vårt samhälle. Du kommer att få läsa och diskutera om varför vi har alla dessa lagar och regler och hur du tror att samhället vi lever i skulle se ut om vi var utan dessa.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

Varför vi har lagar och regler och vilka lagar som finns.

Vad som händer om vi bryter mot olika lagar.

Hur brott påverkar den som brutit mot lagen, men också mot familjen och samhället.

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.


Genomgångar, diskussioner och argumentation i helklass och i smågrupper.

Du kommer att få läsa olika texter som handlar om lagar och regler. 
 
Du kommer att få se på filmer som handlar om ämnet.

Arbeta med ord och begrepp som berör ämnet.

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd efter:

Hur du kan använda olika begrepp när du diskuterar olika samhällsfrågor.

Hur du kan beskriva hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

Hur du kan förklara vilken konsekvenser kriminalitet får för familjen, individen och samhället.

 

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

Uppgifter

 • Lagar och regler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6