👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 4 2020/2021 - HALCH

Skapad 2020-10-01 11:50 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska
Vi kommer under läsåret att jobba med ordförråd, texter och grammatik för att sedan examinera dina kunskaper vid fyra provtillfällen.

Innehåll

V

Läsa/höra

Tala

Skriva

Grammatik

Video

V

36

P 1 In uns und um uns

Einverstanden 2

Sonntagsausflug

Kontinuerliga talövningar och test

Redemittel für mündliche Kommunikation

Gruppskrivning med fokus på grammatik och ordförråd

 

Grammatisk översikt -repetition

Rep Starka verb

 

 

35

 

36

37

 

 

37

38

Einverstanden 6

Häuser der Zukunft

 

38

39

 

 

39

40

Einverstanden 8

Streuselschnecke

1/10 Studiedag

2/10 Studiedag

 

40

41

Prov 1

41

42

P 2 Körper, Kleider, Ideale und Mode

Kontinuerliga talövningar och test Redemittel für mündliche Kommunikation

Gruppskrivning och enskild skrivträning med fokus på grammatik och ordförråd

DSD

Tidsuttryck Satslösning

Hauptsätze/Nebensätze

Rep Adjektiv x 3

Junge-gruppen

+ enligt lärobok

 

42

43

Einverstanden 4

Unter der Dusche

 

43

44

Höstlov

44

45

Einverstanden 11

Bitterschokolade

Kontinuerliga talövningar och test Redemittel für mündliche Kommunikation

Gruppskrivning och enskild skrivträning med fokus på grammatik och ordförråd

DSD

Hauptsätze/Nebensätze

Indefinita pronomen

+enligt lärobok

 

 

45

46

9/11 Studiedag

 

46

47

Einverstanden 21

Gemüse und Gucci

 

47

48

 

 

48

49

Prov 2: DSD-liknande

49

50

Weihnachten

 

Kontinuerliga talövningar och test Redemittel für mündliche Kommunikation

DSD

 

Hauptsätze/Nebensätze

+enligt lärobok

 

 

50

51

Einverstanden17

Der Nikolausstiefel

 

51

52-1

Jullov

52-1

1

 

 

 

Hauptsätze/Nebensätze

+enligt lärobok

 

 

1

2

P3 Geschichte und Landeskunde

Kontinuerliga talövningar och test

Redemittel für mündliche Kommunikation

Gruppskrivning och enskild skrivträning med fokus på grammatik och ordförråd

DSD

 

2

3

Einverstanden 9

Der Rhein und

die Loreley

 

3

4

Einverstanden 28

”Tor auf!”, (27 Deutsche Geschichte)

 

4

5

Einverstanden 37

Deutsche Spuren in der Welt:Tsingtau

 

5

6

 

9/2 Studiedag

 

6

7

Einverstanden 15

Vielsprachige Schweiz

 

 

7

8

Sportlov

8

9

Einverstanden 31

Lawinenhunde im Einsatz

 

 

Hauptsätze/Nebensätze

+enligt lärobok

 

 

9

10

 

 

10

11

Prov 3: DSD-liknande

10/3 DSD I-PROV

Prov 3: DSD-liknande

11

12

P 4 Ethnische Zugehörigkeit, Migration, Vorurteile, kultureller Austausch

Kontinuerliga talövningar och test

Redemittel für mündliche Kommunikation

24/3 Studiedag

Ordbildning

Modala hjälpverb perfekt

Passivum

 

12

13

Einverstanden 13 Au-pair in Heidelberg

 

 

 

13

14

Påsklov

14

15

 

Kontinuerliga talövningar och test

Redemittel für mündliche Kommunikation

H-sats, B-sats

Gruppskrivning och enskild skrivträning med fokus på grammatik och ordförråd

Hauptsätze/Nebensätze

+enligt lärobok

 

 

15

16

Einverstanden 23 Macho Man

 

16

17

 

 

17

18

Einverstanden 25 Meisterkoch

 

18

19

 

13/5 Lov

14/5 Lov

 

19

20

Muntliga prov

20

21

Kursprov 4

21

22

Muntliga prov

22

23

Utvärdering, betyg

23

 

Matriser

ModDeu
Tyska 4

E
C
A
Läs- och hörförståelse
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för läs- och hörförståelse
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
Informationssökning
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntlig och skriftlig framställning
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Muntlig och skriftlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Realiakunskap om målspråksländerna
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.