👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Info från Knottet Hösten 2020

Skapad 2020-10-01 12:15 i Villa förskola Kristianstad
Förskola
Skriftspråk, symboler, sagor, sånger och känslor.

Innehåll

Vi planerar att ha en del samlingar tillsammans med Humlan. Början och slutet kommer att vara samma på båda avdelningarna, vilket skapar en trygghet för barnen. Förhoppningsvis kommer de äldre barnen att hjälpa de yngre, då vi vill öka deras förståelse för varandras behov.

I samlingarna dyker namnkorten upp, som är vår första koppling till skriftspråket. TAKK använder vi i avslutningsramsan. Där kommer även sagofigurer att dyka upp, som barnen får "bestämma" över under sagans gång.

I vår lärlogg kommer vi att berätta om resultat och tankar som väcks under resans gång, och vi är tacksamma för era reflektioner. Kommentera gärna i loggen, eller berätta för oss vid lämning och hämtning.

Känslor är viktiga att sätta ord på. Därför kommer vi att arbeta i ett material som heter Start. Till att börja med är det glädje vi fokuserar på. Med varierande glädjeuttryck knyter vi positiva band till andra, och skapar en positiv vi-känsla. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18