Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan åk 4

Skapad 2020-10-01 12:11 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Under läsåret kommer vi arbeta med boken Klara Svenskan - språklära, årskurs 4. Tillsammans går vi igenom bokens olika delmoment, t.ex att repetera ordklasser och samtidigt lära dig ännu fler. Vi kommer även att titta närmare på ordkunskap så som antonymer, synonymer, och särskrivningar. Dessutom lär vi oss mer om olika stavningsregler, dialekter och vardagsspråk.

Innehåll

Undervisningens innehåll: vad?

 • Alfabetets bokstäver, vokaler och konsonanter
 • Meningsbyggnad: meningar, skiljetecken och dialog
 • Stavningsljud ex; ng-ljudet, j-ljudet, tj-ljudet
 • Ordkunskap, synonymer. sammansatta ord, särskrivningar och förkortningar
 • Ordklasser ex; substantiv, verb och adjektiv
 • Språkbruk

Undervisningens innehåll: Hur?

 • läsa olika typer av texter, både enskilt och i mindre grupp.
 • skriva olika typer av texter, både för hand och med hjälp av digitalt lärverktyg.
 • titta på pedagogiska videoklipp som behandlar de olika delmomenten.
 • samtala om de olika delmomenten, enskilt, i par samt i grupp.

Bedömning

 • bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen, arbetsformerna samt målen
 • genom att du deltar aktivt i undervisningen har du möjlighet att visa dina kunskaper
 • genom att vi varierar arbetssätten kan du visa dina förmågor såväl i grupp som i enskilda sammanhang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: