Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-10-01 12:21 i Tullbroskolan Falkenberg
Arbete med Hållbar utveckling utifrån ett SO-perspektiv.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska Samhällsorienterande ämnen
Under temat kommer du att arbeta med hållbar utveckling d v s hur vi människor behöver leva och agera för att allt levande på jorden ska kunna utvecklas och må bra i den miljö det lever i. Det gamla indianordspråket säger ”Vi ärver inte jorden av våra fäder, vi lånar den av våra barn"

Innehåll

Syfte

Du kommer att få arbeta med temat "Hållbar utveckling" utifrån ett SO-perspektiv, där du lär dig hur olika val kan påverka vår planet. Du ska även få lära dig hur man argumenterar och framför åsikter och skriver en argumenterande text.

 

Innehåll

Du kommer att få lära dig om

 • Olika energikällor - förnybara och icke förnybara. 
 • De globala målen för hållbar utveckling.
 • Hur klimatet kan påverkas av hur vi lever på olika sätt
 • Hur man samtalar och argumenterar.
 • Hur man skriver en argumenterande text.

 

Undervisning och arbetsformer:

 • Se filmer
 • Ha genomgångar 
 • Läsa och svara på frågor utifrån faktatexter - enskilt eller tillsammans.
 • Ha diskussioner i par och i grupp
 • Skräpplockardag i närområdet 
 • Ev. studiebesök
 • Samtala och argumentera (för bra val för en hållbar utveckling)
 • Skrivuppgift (argumenterande text inom området).
 • KL-övningar (kooperativt lärande) om hållbar utveckling.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • ge olika förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling
 • Samtala på ett argumenterande sätt och framföra egna åsikter
 • Skriva en text där du argumenterar
 • Känna till några ord och begrepp, t ex förnybara/icke förnybara energikällor, fossila bränslen och några av de globala målen för hållbar utveckling,
 • Känna till vad åsikt och argument är. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar och olika förklaringar till dessa.
  SO  7-9
 • Jordens klimat- och vegetationszoner. Hur klimatförhållanden påverkar människors levnadsvillkor.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sva  7-9
 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
  Sva  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sva  7-9
 • Kunskapskrav
 • I samtal om globala miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
  Sv  E 9
 • Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  Sv  E 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter.
  Sva  E 9
 • Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.
  Sva  E 9
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  Sva  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: