Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur- och idéhistoria: Övergången mellan antiken och medeltiden

Skapad 2020-10-01 12:49 i S:t Lars Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Konst och kultur
Vi ska nu arbeta med antiken och medeltidens kultur- och idéhistoria! Fokus kommer att ligga på Rom och själva övergången från antiken till medeltiden.

Innehåll

Tidsram och examinationsform

 

Vecka

Måndagar

Fredagar

35

 

Antikens idéhistoria

36

Gruppdiskussioner, antiken genomgång

Antikens konst och arkitektur

37

Antikens musik

Medeltidens idéhistoria

38

Medeltiden genomgång

Medeltidens musik och mosaik

39

Medeltidens litteratur och arkitektur

Studiebesök Linköpings Domkyrka

40

Filmvisning: I rosens namn

Filmvisning: I rosens namn

41

Fördjupningsuppgift epokövergång

Fördjupningsuppgift epokövergång

42

Fördjupningsuppgift epokövergång

PROV 16/10 Övergången antiken-medeltiden

Uppgifter

 • Bedömning: Övergången antiken - medeltiden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Huvuddragen i kultur- och idéhistorien med tyngdpunkt i den västerländska utvecklingen och i de föreställningar och konstnärliga uttryck som pekar mot nutid.
  Kos  -
 • Kulturuttryck från olika epoker och kultursfärer.
  Kos  -
 • Samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar och samhällsförändringar under olika kulturella epoker.
  Kos  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade och nyanserade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade och nyanserade kopplingar till paralleller i historien och samtiden.
  Kos  A
 • Eleven redogör utförligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också utförligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom förklarar eleven utförligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade kopplingar till paralleller i historien och samtiden.
  Kos  C
 • Eleven redogör översiktligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för enkla resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också översiktligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom förklarar eleven översiktligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra enkla kopplingar till paralleller i historien och samtiden.
  Kos  E

Matriser

Kos
Kultur- och idéhistoria: Övergången mellan antiken och medeltiden

E
C
A
Kultur- och idéhistoria
Eleven redogör översiktligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för enkla resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också översiktligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom förklarar eleven översiktligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra enkla kopplingar till paralleller i historien och samtiden.
Eleven redogör utförligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också utförligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom förklarar eleven utförligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade kopplingar till paralleller i historien och samtiden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade och nyanserade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade och nyanserade kopplingar till paralleller i historien och samtiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: