👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning år 8 - HT20

Skapad 2020-10-01 12:56 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

·       Förstå innebörden av och storleksordna negativa tal. (s.8–9)

·       Göra beräkningar med negativa tal, i första hand addition och subtraktion och därefter multiplikation och division. (s.10–13)

·       Uttryck med blandade räknesätt – Prioriteringsregler. (s.14–15)

·       Förstå innebörden av tal i potensform samt begreppen bas och exponent.  (s.16–17)

·       Räkna med potenser. (s.18–19)

·       Tiopotenser och grundpotensform. (s.20–21)

·       Räkna med tiopotenser (s.24–25)

·       Förstå innebörden av kvadratrötter (Showbie)

 

För högre nivå (C & A) ska du kunna resonera och motivera dina svar samt använda begreppen ovan på en mer utvecklad nivå.

Matriser

Ma
Taluppfattning år 8 - HT20

Når ännu inte kunskapskravet
E
C
A
Begrepp
Metod
Resonemang
Problemlösning
Kommunikation