Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Tio små kompisböcker för grupp igelkotten

Skapad 2020-10-01 12:53 i Stockens förskola Alingsås
Under Läsåret 15/16 ska vi på ett lekfullt sätt arbeta med hur man kan göra för att vara en bra kompis. Detta utifrån 10 små kompisböcker (Palm, Linda; Sollenberg, Lisa; Natur & Kultur).
Förskola
I vår grupp, Igelkotten, som är de yngre barnen har vi valt att arbeta med Tio små kompisböcker; där vi har valt ut 4 av böckerna.

Innehåll

Varför/mål/syfte

Vårt arbete med kompisprojektet syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

 

 

 • Dela med sig
 • Vänta på sin tur
 • Säga förlåt
 • Säga stopp

   

Vad/ När/ Vem/ (Prioriterat område för dokumentation)

Vad: Stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra.
När: Vid projektsamling och olika projekt i verksamheten.
Vem: Pedagoger och barn i igelkottgruppen.

Hur/metod (Olika sätt vi valt att dokumentera på)

Genom att återkommande ha samtal om hur man är en bra kompis. Vi använder oss av projektsamlingar kopplade till "Tio små kompisböcker", samt tar tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag i verksamheten.

Vi dokumenterar på  unikum. Genom skapande verksamhet som kopplas till böckerna.

Utvärdering

 

Stopp

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: