Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 8GH: Styr- och reglerteknik

Skapad 2020-10-01 13:25 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Teknik
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om programmering samt om hur vi kan styra och kontrollera olika processer.

Innehåll

Styr- och reglerteknik

När: Vi kommer att arbeta med arbetsområdet v. 40/41/42-...

Arbetsområdets innehåll

Genom undervisningen i teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Studiematerial

 • NE.se
 • instuderingsfrågor i Classroom
 • LEGO mindstorms education

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att

 • ha genomgångar om vad styr- och reglerteknik är
 • titta på filmer
 • programmera LEGO-robotar med LEGO mindstorms

Du ska

 • delta aktivt i genomgångar, både muntligt och skriftligt
 • arbeta med instuderingsfrågor enskilt eller tillsammans med en klasskamrat
 • använda LEGO mindstorms för att styra en LEGO-robot.

Bedömning

Bedömning kommer att ske både kontinuerligt och genom olika bedömningsuppgifter. Du kommer att

 • besvara frågeformulär om arbetsområdet
 • göra en robotutmaning
 • skriva en laborationsrapport.

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik 8GH: Styr- och reglerteknik

Bedömning av Styr- och Reglerteknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att
… att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Löser givna uppgifter på ett enkelt sätt och visar prov på en grundläggande förståelse för programmering.
Löser givna uppgifter på en mer avancerad nivå
Löser givna uppgifter på en mer avancerad nivå samt gör det på ett naturligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: