👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltidens kungar

Skapad 2020-10-01 13:36 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Grundskola F – 1
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta och lära oss mer om Medeltidens kungar. Vi kommer att lära oss hur det gick till när kungar valdes och bekanta oss med kända profiler från denna tid och hur deras tid vid makten påverkade Sverige och Norden.

Innehåll

Lokal pedagogisk planering - Medeltidens kungar, historia åk 4-6

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta och lära oss mer om Medeltidens kungar. Vi kommer att lära oss hur det gick till när kungar valdes och bekanta oss med kända profiler från denna tid och hur deras tid vid makten påverkade Sverige och Norden.

Vad ska jag som elev utveckla? 

Under arbetets gång kommer du att få kunskaper kring hur medeltidens kungamakt såg ut och utifrån detta, träna utveckla din förmåga till reflektion och tolkning av tidsperioden, olika händelser och personer.

Vad ska vi arbeta med?

 • Hur man valde kung på medeltiden
 • Hur kungarna försökte styra sina riken
 • Hur olika grupper slog som makten i Sverige
 • Hur livet såg ut i Sverige för olika delar av befolkningen
 • Hansan
 • Kalmarunionen
 • Den politiska splittringen efter unionens upplösning
 • Stockholms blodbad

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha genomgångar tillsammans där vi går igenom del för del. Under genomgångarna försöker vi alla hjälpas åt att förklara och reflektera kring det vi diskuterar. 

Vi kommer att använda bildstöd vid våra genomgångar.

Ni kommer även att få arbeta med att fördjupa er både på egen hand och i grupper med olika arbetsuppgifter.

Du kommer att bedömas utifrån: 

 • Hur väl du deltar i diskussioner i klassen. 
 • Hur väl du utvecklar dina svar vid enskilt arbete samt arbete i grupp.
 • Din förmåga att se likheter och skillnader mellan att leva på medeltiden och nu.
 • Dina resultat på ett avslutande prov om medeltiden.

Matriser

Medeltidens kungar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur man valde kung i Sverige
Du vet att man valde kung i Sverige.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur man valde kung i Sverige.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för hur kungen valdes i Sverige.
Kungens pengar
Du vet att kungen måste få in pengar och känner till ett sätt att få in pengar.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om hur kungen fick in pengar. Du känner till olika satt att få in pengar på.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för hur kungen får in pengar från folket.
Birger jarl
Du känner till vem Birger jarl var.
Du kan berätta på ett enkelt sätt vem Birger jarl var.
Du vet mycket om Birger jarl och kan redogöra flera saker som gjort honom känd.
Magnus Ladulås
Du känner till något som Magnus Ladulås blev känd för.
Du kan berätta på ett enkelt sätt om Magnus Ladulås.
Du redogör på ett utvecklat sätt om flera saker som gjort Magnus Ladulås känd.
Magnus Eriksson
Du vet vem Magnus Eriksson var och vad han är känd för.
Du redogör på ett enkelt sätt för vem Magnus Eriksson var och vad han är känd för.
Du redogör på ett utvecklat sätt för vem Magnus Eriksson var och vad han är känd för.
Hansan
Hansan var det viktigaste handelsförbundet.
Du känner till begreppet Hansan.
Du kan redogöra för begreppet Hansan samt vet att Visby var en viktig handelsstad.
Du redogör för begreppet Hansan. Du kan redogöra för Visbys betydelse under den här perioden.
Kalmarunionen och drottning Margareta
Kalmarunionens bildande och upplösning. Drottning Margareta eller kung Byxlös.
Du känner till begreppet Kalmarunionen och vem drottning Margareta var.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för vad Kalmarunionen var och vem drottning Margareta var.
Du redogör på ett utvecklat sätt för vad Kalmarunionen var och varför den upplöstes samt vem drottning Margareta var.
Danmark anfaller Sverige.
Stockholms blodbad.
Du känner till vem som anföll Sverige på 1500-talet. Du känner till begreppet Stockholms blodbad.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för vem som anföll Sverige på 1500-talet. Du kan också på enkelt sätt berätta om Stockholms blodbad.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för vem som anföll Sverige på 1500-talet liksom för Stockholms blodbad.
Klassrumsdiskussioner och lektionsarbete
Delta i gemensamma genomgångar och följa med i texter och diskussioner.
Du kan med stöd och hjälp delta i gemensamma diskussioner och följa med i texter och diskussioner om historiska händelser.
Du kan delta i gemensamma diskussioner och följa med i texter och diskussioner om historiska händelser.
Du är aktiv och deltar i gemensamma diskussioner och följer med i texter och diskussioner om historiska händelser. Du drar egna slutsatser