👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen Bok:5A Fässbergsskolan

Skapad 2020-10-01 13:42 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Mål och bedömning för Matteborgen 5A.
Grundskola 5 Matematik
I denna bok kommer vi arbeta med följande: Stora tal Geometri Decimaltal Vikt och volym Temperatur och diagram

Innehåll

Mot dessa mål och kunskapskrav arbetar vi:

Kapitel 1 Stora tal

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
 • ordna tal efter storlek.
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram".
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.

Kapitel 2 Geometri

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • räkna ut en rektangels area.
 • använda enhetera cm ² och m ² för area.
 • använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • förstå och använda skala.

Kapitel 3 Decimaltal

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • vad decimaltal och "en hel" innebär.
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
 • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal.

Kapitel 4 Vikt och volym

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
 • växla mellan olika volymenheter.
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
 • växla mellan olika vikterenheter.

Kapitel 5 Temperatur och diagram

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa av termometern.
 • läsa av och förstå linjediagram.
 • rita linjediagram.
 • räkna ut medelvärde.
 • läsa av och försåt cirkeldiagram.

Bedömning

Du kommer att bedömas i form av skriftliga prov, muntliga redogörelser samt genom grupparbeten.

Tänk på att redovisa tydligt, med en siffra/ruta, skriv fakta, uträkning och svar. Det är viktigt att visa hur du kommer fram till svaren, det räcker inte bara med svaret. 

 

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Kapitel 1 Stora tal

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
1a. Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
Hur kan eleven läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
Eleven har goda kunskaper att skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
1b. Ordna tal efter storlek
Hur kan eleven ordna tal efter storlek?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att ordna tal efter storlek.
Eleven har goda kunskaper att ordna tal efter storlek.
1c. Subtraktionsuppställning
Hur kan eleven använda uppställning vid subtraktion?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att använda uppställning vid subtraktion.
Eleven har goda kunskaper att använda uppställning vid subtraktion.
1d. Multiplicera stora tal med nollor
Hur kan eleven multiplicera stora tal med nollor?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att multiplicera stora tal med nollor.
Eleven har goda kunskaper att multiplicera stora tal med nollor.
1e. Dividera stora tal med nollor
Hur kan eleven dividera stora tal med nollor?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att dividera stora tal med nollor.
Eleven har goda kunskaper att dividera stora tal med nollor.

Kapitel 2 Geometri

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
2a. Räkna ut en rektangels area
Hur kan eleven räkna ut en rektangels area?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna ut en rektangels area.
Eleven har goda kunskaper att räkna ut en rektangels area.
2b. Använda enhetera cm ² och m ² för area
Hur kan eleven använda enheterna cm ² och m ² för area?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att använda enheterna cm ² och m ² för area.
Eleven har goda kunskaper att använda enheterna cm ² och m ² för area.
2c. Använda enheterna meter, kilometer och mil
Hur kan eleven använda enheterna meter, kilometer och mil?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att använda enheterna meter, kilometer och mil.
Eleven har goda kunskaper att använda enheterna meter, kilometer och mil.
2d. Förstå och använda skala
Hur kan eleven förstå och använda skala?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att förstå och använda skala.
Eleven har goda kunskaper att förstå och använda skala.

Kapitel 3 Decimaltal

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
3a. Vad decimaltal och "en hel" innebär
Hur förstår eleven vad decimaltal och "en hel" innebär?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att förstå vad decimaltal och "en hel" innebär.
Eleven har goda kunskaper att förstå vad decimaltal och "en hel" innebär.
3b. Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Hur skriver eleven decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
Eleven har goda kunskaper att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
3c. Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Hur skriver eleven tal som heltal med tiondelar och hundradelar?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
Eleven har goda kunskaper att skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
3d. Storleksordna decimaltal
Hur kan eleven storleksordna decimaltal?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att storleksordna decimaltal.
Eleven har goda kunskaper att storleksordna decimaltal.
3d. Addera och subtrahera enkla decimaltal
Hur kan eleven addera och subtrahera enkla decimaltal?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att addera och subtrahera enkla decimaltal.
Eleven har goda kunskaper att addera och subtrahera enkla decimaltal.

Kapitel 4 Vikt och volym

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
4a. Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Hur kan eleven jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
Eleven har goda kunskaper att jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
4b. Växla mellan olika volymenheter
Hur kan eleven växla mellan olika volymenheter?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att växla mellan olika volymenheter.
Eleven har goda kunskaper att växla mellan olika volymenheter.
4c. Jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Hur kan eleven jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att jämföra och använda olika viktenheter.
Eleven har goda kunskaper att jämföra och använda olika viktenheter.
4d. Växla mellan olika vikterenheter
Hur kan eleven växla mellan olika viktenheter?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att växla mellan olika viktenheter.
Eleven har goda kunskaper att växla mellan olika viktenheter.

Kapitel 5 Temperatur och diagram

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
5a. Läsa av termometern
Hur kan eleven läsa av termometern?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av termometern.
Eleven har goda kunskaper att läsa av termometern.
5b. Läsa av och förstå linjediagram
Hur kan eleven läsa av och förstå linjediagram?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av och förstå linjediagram.
Eleven har goda kunskaper att läsa av och förstå linjediagram.
5c. Rita linjediagram.
Hur kan eleven rita linjediagram?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att rita linjediagram.
Eleven har goda kunskaper att rita linjediagram.
5d. Räkna ut medelvärde
Hur kan eleven räkna ut medelvärde?
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna ut medelvärde.
Eleven har goda kunskaper att räkna ut medelvärde.
5e. Läsa av och förstå cirkeldiagram
Hur kan eleven läsa av och förstå cirkeldiagram.
Eleven har grundläggande kunskaper till viss grad, men insats krävs för att nå målet
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av och försåt cirkeldiagram.
Eleven har goda kunskaper att läsa av och försåt cirkeldiagram.