Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - sårbara platser

Skapad 2020-10-01 13:47 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Geografi
Du ska utveckla dina kunskaper om sårbara platser och naturgivna risker och hot, t.ex. jordbävningar, vulkanutbrott, torka och översvämningar. Du ska utveckla dina kunskaper om världens namngeografi.

Innehåll

Geografi - sårbara platser                                                                             

När: HT 2020, v. 39-46

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot. Orsaker, konsekvenser och förebyggande arbete
 • Sårbara platser skapade av människor
 • Topografiska och tematiska kartor
 • Världens namngeografi
 • Demografi - befolkningsfördelning, migration och urbanisering
 • Geografiska begrepp 

Studiematerial

 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Diskussioner i par/grupp
 • EPA
 • Gruppuppgifter
 • Enskilda övningsuppgifter
 • Greppa begreppen- metoden

Bedömning

 • Du gör en enskild inlämningsuppgift där du visar dina kunskaper och förmågor.
 • Du deltar i diskussioner och reflektionsuppgifter.
 • Du gör ett namngeografitest där du visar dina kunskaper om världens namngeografi.
 • Du besvarar exittickets och minns du-frågor.
 • I dina exittickets, arbetsuppgifter, diskussioner, minns du-frågor samt i den enskilda inlämningsuppgiften visar du dina kunskaper om geografiska begrepp och att tolka och förstå olika kartor

                                                               Lycka till!

                                                                    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: