Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens beståndsdelar Söndrumsskolan

Skapad 2020-10-01 13:50 i Söndrumsskolan Halmstad
Ett avsnitt om hur man analyserar musik och använder musikteoretiska begrepp i sitt eget musicerande.
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi kommer att under fyra veckor arbeta med några viktiga begrepp som har med musik att göra.

Innehåll

Under arbetets gång ska du utveckla följande förmågor:

·       gestalta och kommunicera egna musikaliska idéer

·       analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Centralt innehåll:

   Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

       Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

       Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan.

Viktiga begrepp:

Puls

Takt

Rytm

Form

Dynamik

Instrumentation

Tonarter

Ackord

Så här kommer vi arbeta:

Första lektionen har vi genomgång och övningar kopplade till begreppen puls, takt och rytm.

Andra lektionen har vi genomgång och övningar kopplade till begreppen form, dynamik och instrumentation.

Tredje lektionen har vi genomgång och övningar kopplade till begreppen tonarter och ackord.

Fjärde lektionen ägnas åt eget arbete där du får göra en analys av en egenvald låt.

Analysen lämnas in senast fredag v. 47.

Bedömning:

Bedömningen sker framförallt via den inlämnade analysen. Feedback ges också på gruppnivå vid varje gjord övningsuppgift. 

Kopplade kunskapskrav:

Eleven kan föra enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Utvärdering

Utvärderingen sker i samband med utvärderingen av One Man Band-projektet i slutet av terminen.

Uppgifter

  • Musikanalys

  • Musikanalys

  • Musikanalys

  • Musikanalys

  • Musikanalys

  • Musikanalys

  • Musikanalys

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: