👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pm-vetenskapligt skrivande

Skapad 2020-10-01 13:53 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Det vetenskapliga skrivandet är en stor del i denna kurs och som förberedelse för högskolestudier. Vi ska titta på hur ett PM ska se ut och öva på att skriva ett själva, samt läsa texter att använda i våra uppsatser, dvs referatteknik.

Uppgifter

  • Fallet Kevin - PM

  • PM-vetenskaplig text

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik.
    Sva  -