👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och sång

Skapad 2020-10-01 13:56 i Rånäs fritidshem Norrtälje
musik åk1
Grundskola F – 3 Musik
Låt musiken inspirera oss! Vi sjunger och rör oss tillsammans. Vi provar på rytminstrument.

Innehåll

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Mål för elev:

Du ska utveckla din förmåga att:

 • använda din röst att sjunga tillsammans med andra
 • spela rytminstrument               
 • röra dig till sång/musik

Innehåll:

Du ska lära dig att sjunga på olika sätt, samt prova på rytminstrument

Du ska lära dig att röra dig till musiken

Genomförande:

Vi kommer att arbeta regelbundet med musik genom att:
 
 • sjunga sånger som handlar om vänskap, djur, sagor, årstider, kroppen, bokstäver m m samt sånger som hör till traditioner och högtider
 • sjunga på olika sätt - unisont, kanon och växelsång samt att använda rösten för att sjunga t ex svagt, starkt, ljust och mörkt
 • spela rytminstrument och röra oss till musiken
 • förbereda och träna oss på att sjunga sånger för publik, t ex vid skolavslutningar

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3