Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklust genom sagor del 2

Skapad 2020-10-01 14:05 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Vi vill på ett lustfyllt sätt stimulera barnens språkutveckling.

Innehåll

Syfte:

Många av våra barn har ett begränsat ordförråd och svårt att uttrycka sig och göra sig förstådda verbalt. Vi ser också att språkförståelsen behöver utvecklas.

Inflytande:

Vi påbörjade detta tema redan förra terminen och vi såg att det var något som engagerade många av barnen. Det visade sig på många olika sätt bl.a genom att de spontant ritade, målade och lekte utifrån de sagor vi läst. Barnens inflytande och möjlighet att påverka ska styra oss framåt i projektet. Det gör vi genom att utgå från barnens intresse och vad de visar nyfikenhet på. Därför är det viktigt att vi  pedagoger är lyhörda och utvärderar kontinuerligt.

Detta gör vi:

Vi kommer att arbeta med flanosagor, böcker, sagopåsar, film, sång och skapande.

Vi tar bilder tillsammans som vi sedan skriver ut och använder som underlag för samtal med barnen. Dessa bilder kommer att finnas på avdelningen för att inspirera till nya tankar och idéer. De kan också fungera som stöd för barnen när de vill visa och berätta för varandra om vad de lärt sig.

 Barnen delas in  mindre grupper för att skapa ett klimat där alla får komma till tals och för att skapa arbetsro.

Mål:

Större ordförråd, utökade begrepp samt bättre språkförståelse.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: