Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder- HT20

Skapad 2020-10-01 14:03 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Kemi
Området kemins grunder

Innehåll

Målet med undervisningen

Att få en historisk bakgrund till man bedriver naturvetenskapliga undersökningar nu och då och hur vi beskriver materia idag. Att lära oss att använda atombegreppet för att förklara och förstå hur ämnen beter sig i vår omvärld och att ingenting försvinner men att ämnen däremot kan omvandlas genom kemiska reaktioner. Att utveckla vårt laborativa arbete till att arbeta systematiskt och att kunna redovisa våra laborationer.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med den elektroniska läromedlet NE, gemensamma genomgångar och presentationer i classroom. För att få en djupare förståelse kommer vi även genomföra laborationer inom ämnet där vi bekantar och tränar på att arbeta enligt ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi kommer här också öva på att skriva laborationsrapporter och vilka delar dessa ska innehålla.

 

Det här ska bedömas

Arbetsområdet examineras med ett skriftligt prov v. 38

 

 

Matriser

Ke
Kemins grunder

Rubrik 1

E
C
A
Resultat, modeller & teorier
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Upptäckter och deras betydelse
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: