Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 7 Spanska Pedagogisk planering La escuela

Skapad 2020-10-01 14:04 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Inom det här temat får du lära dig ord och uttryck som handlar om skolan. Vi kommer även att träna på klockan.

Innehåll

Mål

I detta arbetsområde kommer du att lära dig:

• skolrelaterade ord och fraser• veckodagarna och klockan• bestämd artikel• tener que + verb i grundform• regelbundna AR-verb i presens• verbet estar i presens• något om skolan i den spansktalande världen.

Arbetssätt

 • Vi läser texter som handlar om skolan. I texterna får du även lära dig alla veckodagar och hur man säger olika klockslag.
 • Ni gör egna dialoger där ni får använda klassrumsfraser.
 • Vi övar verbformer på olika sätt.

Studiematerial

 • Digilär, kapitlet La escuela
 • Texter från Vale 7
 • Hörförståelseövningar

Examinationsform

 • Test efter avslutat kapitel (skrivuppgift, läs- och hörförståelse)
 • Muntligt, egna dialoger
 • Kort skrivuppgift där du berättar om din skoldag

Bedömning

 • Du bedöms enligt kunskapskraven nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: