Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä och metallslöjd åk 7-9, ht 2020 - vt 2021

Skapad 2020-10-01 14:07 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Generell planering för trä och metallslöjd år 7-9.
Grundsärskola 7 – 9 Slöjd
Slöjd i hårda material. Förekommande arbetsmoment och tekniker, hantera verktyg och maskiner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla sin kunskap och förmåga att

- hantera flera olika nya redskap

- material, tekniker och maskiner

- ta eget ansvar i slöjdarbetet,

- följa instruktioner och arbetsbeskrivningar

- göra planeringar och värderingar av arbetet.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas

Bedömning av din förmåga att:

- hantera redskap och tekniker

- ta egna initiativ

- ta emot och arbeta efter instruktioner

- planera och värdera ditt arbete

Hur ska det bedömas

Jag kommer bedöma dig genom observationer under arbetets gång, samt det färdiga resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar i grupp och enskilt.

Eleverna skriver planeringar och utvärderingar av sina arbeten.

Eleverna får se hur de olika momenten utförs praktiskt.

Eleverna får under hela arbetsprocessen stöd och hjälp enskilt och i grupp.

Eleverna arbetar enskilt men även tillsammans med kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning.
  Sl  7-9
 • Skisser, mönster, arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas och följas.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
  Sl  C 9
 • Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.
  Sl  C 9

Matriser

Sl
Grundsärskola år 7-9 slöjd

E
C
A
Planering
Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Eleven kan på delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Genomförande
Eleven kan medverka i att använda olika hantverkstekniker.
Eleven kan använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
Utvärdering
Dokumentation och reflektion
Eleven bidrar till dokumentation av arbetet.
Eleven gör enkel dokumentation av arbetet.
Eleven gör välutvecklad dokumentation av arbetet.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven enkla resonemang om samband mellan mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om samband mellan mellan kvalitet, form och funktion.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i sitt resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i sitt resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: