Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA: Spegel, spegel på väggen där

Skapad 2020-10-01 14:24 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Om sagan och det muntliga berättandet.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Under nästkommande veckor ska vi arbeta med sagan och det muntliga berättandet.

Innehåll

Vad är en saga och hur har sagor uppkommit?

Vad är typiskt för sagor, vad gäller uppbyggnad, innehåll och stil?

Hur kan jag berätta en saga muntligt på bästa sätt?

Ovanstående frågor kommer vi bland annat att undersöka under kommande veckor!

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Planering Spegel, spegel på väggen där -Om sagan och det muntliga berättandet

Vecka

Innehåll

38 tisdag

Sagan

Uppgift 1: -Sagor vi känner till

Snövit -gemensamt

39 tisdag

Olika slags sagor

Sagans kännetecken

Snövit -gemensamt

40 tisdag

Kampen mellan ont och gott

Snövit -gemensamt

Uppgift 2: -Onda och goda karaktärer i sagorna


Magi och övernaturliga händelser

Snövit -gemensamt

Uppgift 3: -Magi i sagorna

41 tisdag

Sagornas sensmoral

Snövit -gemensamt

Uppgift 4: -Sagornas sensmoral


Början och slutet

Sagans stil

Snövit -gemensamt


Uppgift 5: Hitta på egna kortsagor

42 tisdag

Uppgift 5: Hitta på egna kortsagor

43 tisdag

Konsten att berätta

Uppgift 6: -Läs med inlevelse


Gör färdigt uppgift 5 och lämna in


Introduktion slutuppgift/muntlig examination

44

Höstlov

45 tisdag

Slutuppgift/muntlig examination

Berätta en sagaKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  SvA  C 9
 • Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  SvA  A 9
 • Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  A 9

Matriser

SvA
SvA: Muntligt berättande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven visar viss anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt med inlevelse och engagemang.
Eleven visar god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt med inlevelse, engagemang och betoning på viktiga ord samt med god kontakt med publiken. l
Struktur
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Det muntliga berättandet är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Det muntliga berättandet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom inledning och avslutning.
Det muntliga berättandet är väl sammanhängande och välstrukturerat, till exempel genom en effektiv inledning och avslutning.
Specifikt för slutuppgiften
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Efter att sagan berättats redovisar eleven för vilka typiska drag som finns i just denna saga på ett enkelt sätt.
Efter att sagan berättats redovisar eleven för vilka typiska drag som finns i just denna saga på ett utvecklat sätt.
Efter att sagan berättats redovisar eleven för vilka typiska drag som finns i just denna saga på ett välutvecklat sätt.
Språkliga strategier
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: