Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism Puls 4-6

Skapad 2020-10-01 14:26 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 5 Fysik
Arbetsområde magnetism.

Innehåll

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta: 

Lärarledda genomgångar

Diskussioner kring innehållet

Laborationer/experiment

Film

Läsa/lyssna och anteckna

Arbetsblad

 

Bedömning

I dina beskrivningar ska du kunna hantera och visa på kunskap om ämnesorden i begreppslistan (systematisk undersökning, konstant, variabel, nordpol, sydpol, nordände, sydände, attrahera, repellera, stavmagnet, magnetfält, kompass)

 

Du ska kunna förklara förhållandet mellan systematisk undersökning, variabel och konstant.

 

Du ska kunna förklara hur en stavmagnet fungerar och använda rätt begrepp.

 

Du ska kunna förklara hur jordklotet kan ses som en stor magnet och använda rätt begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Magnetism Puls 4-6

Nivå 1
Enkel.
Nivå 2
Utvecklad.
Nivå 3
Väl utvecklad.
Systematisk undersökning
Systematisk undersökning, konstant och variabel.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan förklara begreppen systematisk undersökning, konstant och variabel.
Du kan förklara begreppen systematisk undersökning, konstant och variabel och även ge något exempel på några av begreppen.
Du kan förklara begreppen systematisk undersökning, konstant och variabel och även ge minst ett exempel på begreppen.
Förklara stavmagnet
Använda begreppen och förklara hur en stavmagnet fungerar.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Förklarar hur en stavmagnet fungerar med hjälp av begreppen.
Förklarar utvecklat hur en stavmagnet fungerar med hjälp av begreppen.
Förklarar väl utvecklat hur en stavmagnet fungerar med hjälp av begreppen.
Förklara jordklotets magnetism
Använda begreppen och förklara jordklotets magnetism.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Förklarar jordklotets magnetism med hjälp av begreppen.
Förklarar utvecklat jordklotets magnetism med hjälp av begreppen.
Förklarar väl utvecklat jordklotets magnetism med hjälp av begreppen.
Exempel på magnetiska metaller
Namnger några magnetiska metaller.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Kan namnet på en magnetisk metall.
Kan namnet på två magnetisk metaller.
Kan namnet på tre magnetisk metaller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: