Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning åk 2

Skapad 2020-10-01 14:34 i Nyhedsskolan Rättvik
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Bedömningsstöd i matematik för årskurs 2.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 2.

 

Matriser

Ma
Skriftliga uppgifter åk 2

Mellannivå
Godtagbara kunskaper ht åk 2
Mellannivå
Mer än godtagbara kunskaper ht åk 2, godtagbara kunskaper vt åk 2
Högre nivå
Mer än godtagbara kunskaper vt åk 2
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-20).
Jag kan talens grannar (0-50)
Jag kan talens grannar (0-200)
Jag kan talens grannar (0-2500)
Tals värde
Jag kan talens värde, tiotal och ental (0-25)
Jag kan talens värde, tiotal och ental (0-50)
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-20)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-50)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-100)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-1000 samt bråktal)
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-15
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-25
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-300
Talföljd
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-100
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-500
Beräkna
Addition, subtraktion, multiplikation
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-15
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-15 samt lättare multiplikationstal
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-25 samt multiplikations och division
Likhetstecknets betydelse
Göra beräkningar där likhetstecknet har olika placering
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-7
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-20
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-50
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-200, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-1000, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Beräkna - olika uttrycksformer
Jag kan använda skriftliga beräkningsmetoder i addition och subtraktion och visa hur jag tänker

Ma
Bedömningsstöd taluppfattning muntlig vt åk 2

Låg nivå
Mellannivå
Hög nivå
Talraden
Ramsräkna
Räkna tills jag säger stopp ( 100 är godtagbart)
Räkna tills jag säger stopp (115 är godtagbart)
Talraden
Räkna uppåt
Börja på 26 och fortsätt räkna tills jag säger stopp (stoppa vid 40 )
Börja på 79 och fortsätt räkna tills jag säger stopp (101)
Börja på 996 och fortsätt räkna tills jag säger stopp (1007)
Talraden
Räkna nedåt
Räkna nedåt från 15. Stopp vid 0
Räkna nedåt från 28. ( stopp 19)
Räkna nedåt från 314 (stopp 295)
Talraden
Efter
Vilket tal kommer efter a) 39 b) 76
Vilket tal kommer efter a) 89 b) 199
Vilket tal kommer efter a) 859 b) 1389
Talraden
Före
Vilket tal kommer före a) 29 b) 34
Vilket tal kommer före a) 89 b) 120
Skriv talet som kommer före a) 200 b) 1000
Talraden
Stegräkning
Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 0 (stopp 100).
Räkna 5 steg/hoppa 5 steg i taget. (stopp 50)
Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 112 (stopp 172)
Antalskonstans
Hur många är det? (sprid ut de 6 föremålen.) Hur många är det nu?
Uppskattning
(11 st föremål täck över efter 2 sek) Ungefär hur många tror du att det är? Räkna.
(18 föremål täck över efter 2 sek) Ungefär hur många tror du att det är? Räkna.
Vilket tiotal är närmast 59? Vilket hundratal är närmast 375? Vilket tusental är närmast 2089?
Minskning
Säg en räknehändelse till 5 - 2. Hur mycket är 9 - 7?)
Säg en räknehändelse som passar till 15 - 4. Hur mycket är 19 - 17? Hur tänkte du?
Säg en räknehändelse som passar till 31 - 7. Hur mycket är 52 - 49? Hur tänkte du?
Fler/färre
13 föremål. Hur många är det om det är 3 fler? 3 färre? Hur tänker du?
15 föremål. Hur många är det om det är 8 fler? 7 färre? Hur tänker du?
Hur mycket är 7 fler än 34? Hur tänkte du? Hur mycket är 6 färre än 53? Hur tänkte du?
Uppdelning av tal
(Välj 7 - 10 föremål) Visa föremål och säg hur många det är. Göm några i handen. Hur många har jag gömt i handen? Flera gånger. (Stoppa om fingerräkning behövs)
( Välj 11 - 19 föremål) Visa föremål och säg hur många det är. Göm några i handen. Hur många har jag gömt i handen? Fler gånger. (Stoppa om fingerräkning behövs)
Oscar har 20 kr. Han ger 4 kr till Anna. Då har de lika mycket. Hur många kronor hade Anna från början? Hur tänkte du?
Hälften/dubbelt
Vad är hälften av 12? Hur tänker du? Lisa är 6 år. Emir är dubbelt så många år - hur många år är han? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 7? Hur tänker du?
Vad är hälften av 12? Hälften av 50? Dubbelt så mycket som 100? Dubbelt så mycket som 15? Hur tänker du?
Förklara vad hälften betyder. Förklara vad dubbelt betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: