Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 1: Genetik (NA20)

Skapad 2020-10-01 15:41 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Biologi
Vi kommer att arbeta med genetik. Genetik innefattar flera områden vilka är cellers uppbyggnad, cellens genetik och klassisk genetik.

Innehåll

Arbetsområdet Genetik

I arbetsområdet genetik kommer vi arbeta med ett naturvetenskapligt arbetssätt och arbetsmetoder. Vi kommer att arbeta med bland annat följande saker:

 • Eukaroyta och Prokaryota celler
 • DNA
 • DNA-replikation
 • RNA
 • Celldelning
 • Mutationer
 • Proteinsyntes
 • Nedärvning av egenskaper

Arbetsområdet avslutas med en skriftlig examination tisdag v.51. 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

För en mer detaljerad planering se planeringen i Classroom eller följ länken nedan.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTuJLkJwnkJAP3GzrsY5RE-ZE2pRNQZ7Entw2W4IvIifB4c1QPWG2deNpj-zENVuUdxpqSrkkVU6GZ8/pubhtml

 

Vecka Måndag
12:20-13:20
Tisdag
14:10-15:00

Tisdag
15:00-16:00
Vissa veckor
Onsdag
8:10-9:10
Arbetsområde
45         Cellen + cellens genetik
46 Studiedag       Cellen + cellens genetik
47         Cellen + cellens genetik
48         Cellen + cellens genetik
49         Cellen + cellens genetik
50         Cellen + cellens genetik
51   Skriftligt prov Genetik Skriftligt prov Genetik   Cellen + cellens genetik

 

Betygsättning

Under kursen planeras att examineras via ett prov under v.10, inlämning av bevis samt ett kursprov under v.20, antingen via Nationellt prov eller bedömningsstödsprov. Om eleven klarar alla delprov på ett tillfredsställande sätt leder det oftast till ett godkänt betyg i kursen, men det är ingen garanti att kursbetyget kommer vara minst E. Det är för att kursbetyget ska grundas på helheten i elevens kunnande i slutet av kursen. 

 • ...När läraren sätter betyg sammanfattar hon eller han sina bedömningar till ett betyg. Läraren tittar på både delarna och helheten i elevens kunnande i förhållande till kunskapskraven, vilket är en förutsättning för att sätta rättvisande och likvärdiga betyg...
 • ...nationella prov är välkonstruerade, noga utprövade och har utvecklats just för att vara ett stöd vid betygssättningen. Resultatet på ett nationellt prov har därför större betydelse än andra enskilda underlag vid lärarens allsidiga utvärdering av elevens kunskaper vid betygssättningen...

                                 Citat från: Skolverkets allmänna råd- Betyg och betygssättning

Uppgifter

 • Skriftligt prov i Genetik

 • Laboration i Genetik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.
  Bio  -
 • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.
  Bio  -
 • Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.
  Bio  -
 • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
  Bio  -
 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  Bio  -
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid.
  Bio  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Bio  -
 • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  Bio  -
 • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Bio  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Bio  -
 • Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.
  Bio  -
 • Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.
  Bio  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
  Bio  A
 • Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
  Bio  C
 • Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
  Bio  E
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
  Bio  A
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
  Bio  C
 • Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
  Bio  E
 • Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  A
 • Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  C
 • Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  E

Matriser

Bio
BIOBIO01/NA20/ Biologi 1: Genetik

Rubrik 1

Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: