Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur

Skapad 2020-10-01 17:04 i Långevi förskola Bengtsfors
Förskola
Barnens intresse och nyfikenhet för djur och natur tas tillvara i projektet.

Innehåll

Syfte:

Väcka nyfikenheten för vår närmiljö och få kunskap om djur, växter och årstidernas förändringar. Och att träna grovmotoriken 

 

Mål:

 • Barnen ska få bättre förståelse för våran fantastiska natur och ta tillvara på den. 

 • Barnen ska få träna sin grovmotorik.

 • barnen ska få förståelse för vad som finns i skogen och hur man kan ta tillvara på det.

Metod:

 • Vi går till skogen runt förskolan, leta olika material och se om vi hittar det vi har pratat om så som olika svampar bär, djurspår och bajs från olika djur som lever i skogen. 

 • Vi undersöker vilka djur och växter som finns med hjälp utav lupp och förstoringsglas.

 • Vi klättrar, springer och leker, tar oss över stock och sten.

 • Vi gör ramsor och sånger som hör hösten och djur till. 

 • Vi ska göra en natur låda som ett litet mini naturruta, där barnen får ´´ inredá´ sin egen låda med material från skogen.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: