Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyriska dikter

Skapad 2020-10-01 17:02 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under hösten kommer du att fortsätta utveckla dina kunskaper i serbiska som modersmål, genom att arbeta med olika lyriska dikter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att...

 • Använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift.
 • Uttrycka dig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera dina åsikter.
 • Kunna läsa och tolka kända dikter. 
 • Diskutera om poetiska texters form, struktur och innehåll. 
 • Ha kännedom om serbiska grundläggande grammatisk struktur i jämförelse med svenskan.

Så här ska vi arbeta...

 • Vi kommer att läsa och tolka dikter.
 • Vi kommer att diskutera om poetiska texter form, struktur och innehåll samt begrepp poesi och lyrik bland annat.
 • Vi kommer att diskutera om dikternas form, struktur och innehåll.
 • Vi kommer att arbeta med grammatiska strukturer och övningar.
 • Vi kommer att läsa korta biografier om olika kända författare.
 • Vi kommer att testa våra kunskaper genom att ställa och svara på frågor.
 • Vi kommer att diskutera om texterna uttalade budskap och det som står mellan raderna.
 • Vi kommer att diskutera om människors villkor, identitets- och livsfrågor.

 

  Jag kommer att bedöma hur (på vilket sätt) du...

 • Förstår och jämför på språkskillnader mellan serbiska och svenska.
 • Läser och förstår innehållet i olika dikter.
 • Resonerar kring innehåll i texter och poesi (t.ex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...).
 • Kan presentera en författare och dess verk.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: