Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat analys/recension

Skapad 2020-10-01 18:08 i Tråsättraskolan Österåker
Analys/recension av sommarprat
Grundskola 8 Svenska
Sommarprat-analys/recension

Innehåll

Du kommer att arbeta med att göra en djupdykning i ett sommarprat. Analysera, återberätta och recensera. Du kommer att få fundera över inledningen, sättet att berätta, "igenkänning", kopplingar till dig själv, intresseväckare, språk mm.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Analys Sommarprat åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanfattning
Sammanfattning av texten och din åsikt
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Innehållet i sommarpratet framgår.
Innehållet i sommarpratet framgår klart och tydligt och även din åsikt om den.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst eget engagemang och/eller upplevelser. Du funderar över textens innehåll och kommenterar eller "tycker till" om den. Till viss del relaterar du till dig själv.
Innehållet och dina egna tankar och resonemang framgår klart och tydligt. Du ger tydliga exempel på det du vill föra fram. Du funderar över sommarpratets innehåll och resonerar kring detta t.ex. genom att relatera till dig själv och din omgivning.
Budskap eller sommarpratets syfte
Du kan återge textens budskap/syfte
Du uppfattar ett tydligt budskap/syfte och kan berätta varför sommarprataren antagligen har använt detta budskap.
Du kan uppfatta ett budskap/syfte och diskuterar detta. Du hänvisar till något stycke i sommarpratet och förklarar hur syftet förstärker sommarpratet och gör dig intresserad.
Du kan tolka och analysera budskapet/syftet och använder dig av exempel från sommarpratet för att förklara hur sommarpratet har fångat dig.
Jämföra
Egna upplevelser-kopplingar
Du kan se likheter med annat som du upplevt, läst, hört eller sett.
Du kan göra enkla jämförelser med något annat som du läst, sett, hört eller varit med om.
Du gör flera jämförelser med andra texter eller situationer som du har läst, sett, hört, eller varit med om.
Du kan göra tydliga och utvecklade jämförelser med andra texter som du har läst, sett, hört eller varit med om.
Varierade inledningar på meningar, varierat ordval.
Meningarnas inledningar är ganska lika men de utgår ifrån dig själv. Ordvalet är enkelt.
Till viss del har du försökt med att inleda meningarna varierat. Ordvalet är till viss del varierat.
Flera av meningarnas inledningar är varierade. Du har arbetat med att få variation och det gör analysen läsvärd och intressant. Ordvalet är varierat. Du har skrivit en analys där vi får ta del av dina tankar kring sommarpratet som du har lyssnat på.
Analysen är varierad i både ordval och inledningar på meningarna. Detta höjer läsvärdet på analysen. Du har lyckats med att skriva en varierad text som underhåller samtidigt som du delger oss åsikter och insikt om hur du ser på sommarpratet.
Musik, berättarteknik, intresseväckare
Kommentar om val av musik finns. En tanke om varför sommarpratet väcker ditt intresse finns.
Kommentar om val av musik finns. En tanke om varför sommarpratet väcker ditt intresse finns samt hur sommarprataren framför sitt "prat".
Du resonerar kring val av musik. Idéer om varför sommarpratet väcker ditt intresse finns och du analyserar detta. Du har också fångat intresseväckaren och varför sommarpratet lycka behålla ditt intresse.
Du resonerar kring val av musik. Idéer om varför sommarpratet väcker ditt intresse finns och du analyserar detta. Du har också fångat intresseväckaren och varför sommarpratet lycka behålla ditt intresse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: