Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2020-10-01 18:44 i Sörviks skola Ludvika
Du kommer att få utveckla din förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi lever i en demokrati. Nu kommer du att få lära dig vad som är utmärkande och vad som är skillnaden mot att leva i en diktatur.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaperna kring skillnaden mellan demokrati och diktatur, hur beslutsfattande går till på olika nivåer samt hur man kan vara med och påverka beslut; som barn och som vuxen.

Arbetssätt

 • Titta på några utvalda avsnitt av URserien "fatta Sveriges demokrati" och arbeta kring dessa.
 • Arbeta med texter och frågor på Gleerups.
 • Arbeta kring viktiga begrepp genom t.ex. diskussioner och lekar.
 • Jämföra Sveriges riksdagsval med USA:s presidentval för att hitta likheter och skillnader. Vi kommer även titta på hur beslutsfattande kan se ut i länder där det råder diktatur.

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • ha visat att du känner till och förstår de viktigaste begreppen som hör till arbetsområdet.
 • kunna förklara vad demokrati och diktatur är.
 • kunna ge exempel på hur barn och vuxna kan vara med och påverka beslut på ett demokratiskt sätt.
 • Kunna ge exempel på saker som kan bidra till att människor inte kan vara med och påverka.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: